YOGA

Yoga är en inre resa. 
MK Yogas vision är att höja medvetenhet!
Varför finns det så mycket stress, olycka, sjukdommar?
Enligt yoga traditionen så har vi förlorat oss själva i Maya, Illutionen, och tappat kontakten med vårt, inre vårt "högsta jag". 
Våra mentala distraktioner förhindrar oss att se eller få kontakt med det undermedvetna som styr oss.
MK Yoga följer Hatha Yoga traditionen- läs mer här

Vad vi kan göra är att börja träna upp koncentration,
öka medvetenhet och börja iakta vårt sinne,
för att komma åt vårt undermedvetna,
där våra ärvda präglingar existerar och styr hela showen.

Genom kroppsövningar, asanas, kan vi börja iakta både
vår yttre&inre värld-
hur vi beter oss gentemot andra men
 viktigast -gentemot oss själva.
Vad vi projiserar och uppfattar vi med våra
sinnen, känslor och emotioner? 

Det här är en lång process, som man inte kan läsa sig till,
man måste utöva.
Därför ebjuder MK Yoga 2-3klasser öppna klasser varje dag,  så du kan välja när du kan och vill yoga.
För vi vet hur svårt det är att yoga hemma själva, målet är dock för mig att Ni ska ta med yogan till vardagen..
Läs om klasserna på  MK Yoga här

Yoga har flera inriktningar eller vägar,
de viktigaste  4 inriktningar inom yoga är:Jhana Yoga
-den analytiska styrkan i sinnet
Bhakti Yoga
-att komma i kontakt med något högre än sig själv - du kan kalla det energier, gud, väsen, naturen.
Karma Yoga
- leva utan att förväntningar
Raja Yoga
(åttafaldiga vägen)- Psykisk kontroll.
 
Hatha yoga är ett förberedande steg att rena kroppen och sinnet för att practisera de högre meditationerna som i Raja Yoga (även kallad ashtanga yoga eller den åttafaldiga vägen, ashta= åtta).
Läs mer om Hatha Yoga här
 
Rajayoga eller även kallad ashtanga yoga innefattar ett systematisk åttafaldig väg mot Samadhi - Super consiousness, högsta medvetandet.
Raja Yoga är mastery of the mind.,
eftersom det anses att mindet är
"the king of the organs".
De åtta delarna i Raja yoga är :
Yama
(sociala dicipliner)
Niyama
(sjlälv diciplin)
Asana
(kroppsövningar)'
Pranayama
(andningsövvningar,, med medvetenhet)
Pratyahara
(sinneskontroll, mindfullness)
Dharana
(koncentration)
Dhyana
(meditation)
Samadhi
(oneness, högsta medvetenhet)
Det sägs att yoga redan existerade under Upanishads 900-300BC
Under vår moderna period tränade Yogi Krishnamacharya Pattabhi Jois, B.K.I Iyengar och Indra Devi.

Yoga is a Sanskrit term meaning to "unite, coordinate, or energize".
It refers to the proper integration of body, mind and spirit to unfold our potential in life"

Swamin Satyananda Saraswati

"Practice and all is coming"

Pattabhi Jois