Bandhas / Mudras

Mudra är energilås för att kanalisera eller rikta energiier i kropp och sinne. Det finns olika sorters mudror tex:

1.Kaya mudra- Kropps mudror,  med olika kroppsövningar och koncentration rikta ernergier,.
2. Hasta Mudra- Hand mudror,  det är det mest klassiska sätt att använda mudra, med hand- &fingerpostioner
3. Bandhas- Är med muskelspänningar innom kroppen, manipulera energier då man utövar yoga. Ibland översätts termen till lås. Enligt yogisk teori har dock aktiveringen av ett bandha omfattande effekter på kropp, andning (prana), sinne, psyke och själ. De tre bandhas är:
Moola-bandha, i mellangården
Uddiyana-bandha, i solarplexus
Jalandhara-bandha, i strupen
Bandhas används okså för att assitera kroppen i olika övningar, att tex stabilisera ländrygg och höfter.

Se den nya klassen tisdagar lunch och torsdag kväll-Bandha Yoga, där vi fokuserar på Moola- & Uddiyana Bandha!
Läs mer här