YOGA

Yoga är en inre resa. 
MK Yogas vision är att höja medvetenhet!
För att komma åt din inneboende kraft som döljer sig bakom våra mentala distraktioner tex i form av rädsla, felaktigt tänkande som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut.
Varför finns det så mycket stress, olycka, sjukdommar?
Enligt yoga traditionen så har vi förlorat oss själva i Maya, Illutionen, och tappat kontakten med vårt inre "högsta jag". 
Våra mentala distraktioner förhindrar oss att se eller få kontakt med det undermedvetna som styr oss.
Den andra versen i Yoga Sutras lyder:
"Chitta vritti nirodha” 
Stilla de fluktuerande tankarna. 

Vad vi kan göra är att börja träna upp koncentration, öka medvetenhet och börja iakta vårt sinne,
för att komma åt vårt undermedvetna
där våra ärvda präglingar existerar och styr hela showen.

Genom asana, kroppsövningar kan vi börja iakta både
vår yttre&inre värld-
hur vi beter oss gentemot andra men
 viktigast -gentemot oss själva.
Vad vi projiserar och uppfattar vi med våra
sinnen, känslor och emotioner? 

Det här är en lång process, som man inte kan läsa sig till,
man måste utöva.
Därför ebjuder MK Yoga 2-3klasser öppna klasser varje dag,  så du kan välja när du kan och vill yoga.
För vi vet hur svårt det är att yoga hemma själva, målet är dock för mig att Ni ska ta med yogan till vardagen..

Yoga har flera inriktningar eller vägar. Hatha yoga är en förberedande steg att rena kroppen och sinnet för att practisera de högre meditationerna som i Raja Yoga även kallad ashtanga yoga eller den åttafaldiga vägen (ashta= åtta).
Läs mer om Hatha Yoga här

Det finns egentligen bara 4 riktningar inom yoga
Jhana Yoga
-den analytiska styrkan i sinnet
Bhakti Yoga
-att komma i kontakt med något högre än sig själv - du kan kalla det energier, gud, väsen, naturen.
Karma Yoga
- leva utan att förväntningar
Raja Yoga
(åttafaldiga vägen)- Psykisk kontroll.
 
Raja Yoga är mastery of the mind., eftersom det anses att mindet är "the king of the organs". Rajayoga eller ashtanga yoga innefattar ett systematisk åttafaldig väg mot Samadhi - Super consiousness, högsta medvetandet.
De åtta delarna i Raja yoga är :
Yama
(sociala dicipliner)
Niyama
(sjlälv diciplin)
Asana
(kroppsövningar)'
Pranayama
(andningsövvningar,, med medvetenhet)
Pratyahara
(sinneskontroll, mindfullness)
Dharana
(koncentration)
Dhyana
(meditation)
Samadhi
(oneness, högsta medvetenhet)
Det sägs att yoga redan existerade under Upanishads 900-300BC
Under vår moderna period tränade Yogi Krishnamacharya Pattabhi Jois, B.K.I Iyengar och Indra Devi.

Yoga is a Sanskrit term meaning to "unite, coordinate, or energize".
It refers to the proper integration of body, mind and spirit to unfold our potential in life"

Swamin Satyananda Saraswati

Det här är en lång process, som man inte kan läsa sig till, man måste utöva.

Monica Karppinen 

"Practice and all is coming"

Pattabhi Jois